EVAMAR: Evaluaziun da la refurma da la maturitad

La scolaziun da maturitad è vegnida refurmada cun l'introducziun dal Reglament per la renconuschientscha dals attestats da maturitad gimnasiala (RRM) resp. da l'Ordinaziun davart la renconuschientscha dals attestats da maturitad gimnasiala (ORM) l'onn 1995. Per incumbensa da la Confederaziun e dals chantuns è questa refurma vegnida evaluada en duas etappas tras il project EVAMAR (evaluaziun da la refurma da la maturitad). EVAMAR I (2002 – 2004) ha examinà il grad da la realisaziun da la refurma en ils chantuns ed en las scolas. Enconuschientschas fatgas en quest connex èn vegnidas resguardadas l'onn 2007 en la revisiun parziala dal Reglament per renconuscher la maturitad. Tranter auter èn ils roms da la scienza natirala vegnids rinforzads e la valur da la lavur da maturitad è vegnida augmentada. EVAMAR II (2005 – 2008) ha examinà il stadi da scolaziun da las scolaras e dals scolars a la fin da las scolas da maturitad gimnasiala en tscherts secturs (emprima lingua, matematica, biologia) sco er las lavurs da maturitad. Igl è vegnì examinà, sche las scolas da maturitad gimnasiala preparan las scolaras ed ils scolars bain avunda per in studi. Suenter la segunda evaluaziun han la Confederaziun ed ils chantuns fixà cumpetenzas fundamentalas specificas en l'emprima lingua ed en matematica per l'abilitad generala da studegiar, per garantir a lunga vista da pudair acceder a las scolas autas senza stuair far in examen.

Questa pagina per: Deutsch Français Italiano English

Ultima actualisaziun da questa pagina: 26.07.2021