Plans d'instrucziun linguistics regiunals

Ils chantuns han sviluppà plans d'instrucziun linguistics regiunals per la scola obligatorica (stgalim primar e stgalim secundar I): Ils chantuns da la Svizra franzosa han elavurà il Plan d'études romand (PER). El sa basa sin la cunvegna tranter ils chantuns da la Svizra franzosa (Convention scolaire romande). Dapi l'onn 2014/2015 vegnan tut las scolaras e tut ils scolars da la scola obligatorica da la Svizra franzosa instruids tenor il PER.

En ils 21 chantuns germanofons e plurilings è avant maun il Plan d'instrucziun 21. L'introducziun è chaussa dals chantuns.

En il chantun Tessin è il Piano di studio en la fasa d'introducziun.

La Cunvegna interchantunala davart l'armonisaziun da la scola obligatorica (Concordat HarmoS) oblighescha ils chantuns d'armonisar ils plans d'instrucziun e da coordinar ils meds d'instrucziun sin il plaun da las regiuns linguisticas. Ils plans d'instrucziun linguistics regiunals sa drizzan tenor ils standards da furmaziun naziunals.

Autras noziuns da clav

Questa pagina per: Deutsch Français Italiano English

Ultima actualisaziun da questa pagina: 26.07.2021