Scola da maturitad gimnasiala / gimnasi

Noziuns-clav : EVAMAR: Evaluaziun da la refurma da la maturitad / Mobilitad e barat / Cussegliaziun da professiun, da studi e da carriera

Las scolas da maturitad gimnasiala preparan per cumenzar cun scolaziuns da cuntinuaziun sin il stgalim terziar, particularmain per in studi ad ina scola auta universitara. Scolas da maturitad gimnasiala datti en tut ils chantuns. La Confederaziun ed ils chantuns reglan cuminaivlamain la renconuschientscha da las scolas da maturitad gimnasiala.

La renconuschientscha da las scolas da maturitad gimnasiala vegn reglada tras l'Ordinaziun dal Cussegl federal resp. tras il Reglament da la CDEP davart la renconuschientscha dals attestats da maturitad gimnasiala (ORM/RRM) ch'èn entrads en vigur l'onn 1995. La maturitad gimnasiala è vegnida evaluada dapi lura en duas etappas (EVAMAR). Suenter la segunda evaluaziun (EVAMAR II) han la Confederaziun ed ils chantuns fixà cumpetenzas fundamentalas specificas en l'emprima lingua ed en matematica per l'abilitad generala da studegiar, per garantir a lunga vista da pudair acceder a las scolas autas senza stuair far in examen.

Organisaziun da la scolaziun da maturitad gimnasiala

L'entrada en ina scola da maturitad gimnasiala ha per regla lieu l'ultim onn da scola dal stgalim secundar I u suenter il stgalim secundar I. Per regla dura la scolaziun da maturitad 4 onns. En cas d'ina scolaziun da maturitad da 3 onns (entrada suenter il stgalim secundar I) sto avair lieu ina prescolaziun gimnasiala sin il stgalim secundar I durant l'ultim onn da scola. Sper las scolas da maturitad gimnasiala cun ina durada da scolaziun da 4 onns (gimnasi da curta durada) mainan differents chantuns germanofons er scolas da maturitad gimnasiala che cumenzan gia suenter il stgalim primar (gimnasi da lunga durada; durada: 6 onns). La Svizra franzosa e taliana n'enconuscha betg gimnasis da lunga durada.

Mintga chantun fixescha en moda autonoma las cundiziuns d'admissiun per las scolas da maturitad gimnasiala. Per la decisiun da midada vegnan giuditgadas las prestaziuns da las scolaras e dals scolars. Instruments pussaivels èn giudicaments cumplessivs, notas ed examens d'admissiun u ina cumbinaziun da tals.

Prender suenter l'examen da maturitad gimnasiala

Tgi che vul prender suenter il diplom da maturitad gimnasiala, po frequentar ina scola renconuschida da maturitad gimnasiala per persunas creschidas (durada: almain 3 onns). In attestat da maturitad gimnasiala pon ins er obtegnair senza frequentar ina scola da maturitad gimnasiala renconuschida u ina scola renconuschida da maturitad gimnasiala per persunas creschidas: Il Secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun (SEFRI) porscha la pussaivladad d'absolver l'examen da maturitad svizzer. I stat liber co ch'ins vul sa preparar per l'examen; quai po vegnir fatg en ina scola privata da maturitad u en moda autodidactica.

Questa pagina per: Deutsch Français Italiano English

Ultima actualisaziun da questa pagina: 28.10.2021