Scolaziuns e diploms d'universitads

Noziuns-clav : Process da Bologna / Sistem europeic da transferiment da credits academics (ECTS) / Coordinaziun en il sectur da las scolas autas / Mobilitad e barat / Accreditaziun da las scolas autas

Studi da bachelor e da master

La furmaziun ha lieu tenor il model da studi da dus stgalims cun studis da bachelor e da master tenor la Decleraziun da Bologna.

Per il studi da bachelor èn necessaris 180 puncts dad ECTS. In studi a temp cumplain dura 3 onns. Per il studi da master dovri in studi a temp cumplain dad ulteriurs 1,5 fin 2 onns resp. 90 fin 120 puncts dad ECTS.

Designaziun e scursanida dals titels obtegnids:

Bachelor of Theology
Master of Theology
B Th
M Th
Bachelor of Medicine
Master of Medicine
B Med
M Med
Bachelor of Law
Master of Law
B Law
M Law
Bachelor of Dental Medicine
Master of Dental Medicine
B Dent Med
M Dent Med
Bachelor of Arts
Master of Arts
B A
M A
Bachelor of Veterinary Medicine
Master of Veterinary Medicine
B Vet Med
M Vet Med
Bachelor of Science
Master of Science
B Sc
M Sc

Doctorat

In doctorat pretenda ina vasta lavur da perscrutaziun persunala. El prepara per in'activitad orientada a la perscrutaziun che po avair lieu en il champ universitar u extrauniversitar e qualifitgescha per surpigliar incumbensas e funcziuns professiunalas pretensiusas. Il titel da docter po vegnir concedì mo dad ina scola auta universitara. Cun il grad da docter obtegnan ins il titel dr. (…); a quest titel correspunda la translaziun englaisa PhD.

Furmaziun supplementara

Tar l'incumbensa da las scolas autas universitaras tutga – ultra da la scolaziun – er la furmaziun supplementara. Tut las scolas autas universitaras han posts da furmaziun supplementara ch'èn responsabels per la realisaziun da curs e da scolaziuns da furmaziun supplementara. Tar las scolaziuns da furmaziun supplementara tutgan ils studis da MAS, DAS e CAS. Las scolas autas universitaras dattan a las participantas ed als participants ils diploms correspundents (Master of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies, Certificate of Advanced Studies).

Onn academic

L'onn academic è dividì en dus semesters. Il semester d'atun cumenzan las occurrenzas d'instrucziun l'emna 38 e duran fin l'emna 51, il semester da primavaira cumenzan ellas l'emna 8 e fineschan l'emna 22. In semester dura 14 emnas.

Questa pagina per: Deutsch Français Italiano English

Ultima actualisaziun da questa pagina: 28.10.2021